Privacy Policy

Siffact respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Siffact zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Naar aanleiding van een aanvraag die u hebt ingediend, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven die onze producten distribueren en of diensten verlenen. In deze gevallen verstrekken wij deze bedrijven alleen de elementen van uw persoonsgegevens die zij nodig hebben om te reageren op uw aanvraag. Deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken. In bepaalde gevallen kunnen wij u om toestemming vragen om informatie te delen met distributeurs voor andere marketingdoeleinden dan het inwilligen van een aanvraag die u hebt ingediend. Wij verstrekken uw gegevens echter alleen voor dergelijke marketingdoeleinden nadat wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben verkregen.

Siffact maakt gebruik van Cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. In verband met bepaalde transacties kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk verstrekken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en transportbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de afhandeling van de transactie.